Chào mừng đến với Wedsite Killmark và Theme CF 2015

Chia sẻ và giới thiệu WEBSITE để chúng tôi cập nhật thêm nhiều kill mark và theme CF đẹp và cực chất VER 22

Hướng Dẫn Chung: Muốn Download thì xem Kill mark bằng nút Hiện dưới tên Kill mark và Dowload là OK

 

 

 

 

 

 

CÁCH CÀI ĐẶT

 

A - đối với kill mark
1. khi giải nén ra thư mục UI thì phải paste vào đường dẫn \Dotkich\rez
2. khi giải nén ra 2 thư mục Mark và Scripts thì phải paste vào đường dẫn \Dotkich\rez\UI
3. khi giải nén chỉ toàn file định dạng tga thì phải paste vào đường dẫn \Dotkich\rez\UI\Mark
4. đối với kill mark của Brazil khi tải về bạn giữ nguyên hiện trạng vào làm theo các bước trên

B - đối với theme
1. khi giải nén ra thư mục UI thì phải paste vào đường dẫn \Dotkich\rez
2. khi giải nén ra nhiều thư mục dạng UI_****** thì phải paste vào đường dẫn \Dotkich\rez\UI
3 khi giải nén ra thư mục "UI_GachaItemStrip" thì phải paste vào đường dẫn\Dotkich\rez\UI\UI_GachaShop
( thư mục riêng của quay BV )

chỉ thành công khi hiện bản thông báo yêu cầu chép đè
khi đó buộc phải ấn Yes to all thì mới xong
hãy chú ý tới điều này

 

 

----------------------Kill Mark CF------------------

 

 

 

Kaiser 2

 

 

 

 

 

 

Kill mark HANDES

  

Kill mark SAFE TECH


DOWNLOAD NOW
CyZone


DOWNLOAD NOW
Kill Mark Ngân hà 


DOWNLOAD NOW
Tuyệt Diệt - Phiên bản nâng cấp


DOWNLOAD NOW


FX Chu TướcDOWNLOAD NOW


Kill mark Infernal Dragon


DOWNLOAD NOW

 

Kill mark K


DOWNLOAD NOWKill mark Naruto (Full)DOWNLOAD NOW
Kill mark One Piece


DOWNLOAD NOW
Light Gems + HUD : Hi-TechDOWNLOAD NOW


***Theme Login***


Shadow LoginDOWNLOAD NOW


- Giao Diện Quay Báu Vật -
The Arch Gachashop
DOWNLOAD NOW

Shadow GachaShopDOWNLOAD NOW

itemIcon kho đồ 

DOWNLOAD NOW


***THEME***

Theme Beta UI fix 1176


DOWNLOAD NOW


Theme FOX


DOWNLOAD NOW
Theme Call Of Duty


DOWNLOAD NOW